Tillandsia truncata truncata truncata L.B. Sm.
Photo: